Ambulance Bílovec

úvod   aktuality   naše služby   náš tým   ceník   vnitřní řad   GDPR

Naše služby:

Neurologická ambulance

Zajišťujeme diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o nemocné s chorobami nervového a myoskeletálního systému. Zaměřujeme se zejména na léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě, s bolestmi hlavy, epilepsií, parkinsonovou chorobou, demencí, polyneuropatií, onemocněním páteře a periferních nervů.  Věnujeme se též pacientům  s ALS a jinými onemocněními motoneuronu, roztroušenou sklerózou, poúrazovým stavům mozku, nádorovým onemocněním centrálního nervového systému.

EMG (elektromyografie)

je vyšetřovací metoda užívaná pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Cílem vyšetření je prokázat poškození svalové či nervové tkáně.

Provádí se ambulantně, není třeba žádná speciální příprava. Vyšetření jen v omezeném rozsahu je možné i u pacientů s kardiostimulátorem či léčených antikoagulační terapií.
Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození. Vyšetření se provádí stimulační elektrodou – měření kvality vedení nervem a jehlovou elektrodou – vyšetření funkce svalu. Používáme jednorázové sterilní elektrody.

Před EMG vyšetřením není třeba žádná zvláštní příprava, pouze před repetitivní stimulací se na 24 hodin vysazují inhibitory cholinesterázy (léky používané při léčbě myastenie), pokud je pacient užívá. V den vyšetření se nedoporučuje nanášet na vyšetřované končetiny mastné krémy, končetiny by měly být čisté, volně přístupné (např. ne v sádrové fixaci). EMG nelze provést, pokud je v místě vyšetření akutní zánětlivý proces. Otoky v místě vyšetření snižují jeho výpovědní hodnotu.

Informujte lékaře, pokud máte kardiostimulátor či užíváte léky na ředění krve.

EEG (elektroencephalografie)

je vyšetřovací metoda, pomocí které můžeme sledovat elektrickou aktivitu mozku. Jedná se o vyšetření nebolestivé, bezpečné, trvá asi 30 minut, proto se provádí po předchozím objednání. Používá se nejčastěji při vyšetření a stanovení léčby epileptických záchvatů, u migrenozních potíží, u poruch spánku, po poraněních či jiných poškozeních mozku.
Při vyšetření má pacient na hlavě nasazenou čepičku s elektrodami, na které se nanáší speciální vodivý gel, je tedy možné, že po vyšetření zůstanou vlasy vlhké – je možno je upravit a vysušit pomocí fénu, který je k dispozici na vyšetřovně.

Neurologické vyšetření pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci

EMG v rozsahu DML pro vyšetření rizika vibrací

posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Infuzní stacionář

analgetické infuze – léčba bolesti páteře, bolestí hlavy

pulsní kortikoterapie – léčba ataky roztroušené sklerozy

infuse kyseliny thioktové – léčba diabetické polyneuropatie

Lumbální punkce

atraumatickou jehlou
Lumbální punkce je vyšetřovací metoda, při níž se odebere malé množství mozkomíšního moku. To je tekutina, která obklopuje mozek a míchu. Odběr se provádí ve spodní části bederní páteře, kam už nedosahuje mícha.
Vyšetření se provádí při podezření na neuroinfekci, borreliozu, roztroušenou sklerozu, některé formy demence, nádorové onemocnění. Po odběru pacient setrvává 1 hodinu vleže na břiše, poté může ležet i na zádech. Je mu pravidelně sledován krevní tlak, puls, okysličení krve. Takto je sledován 2-4 hodiny po výkonu, poté odchází domů.

Aplikace GUNA MD kolagenové injekce

Indikace:

terapie bolestí pohybového aparátu

Guna MD kolagenové injekce:

 • zmírňují bolesti a zlepšují pohyblivost svalů, kloubů, páteře, u degenerativních (artróza) a revmatických (artritida) onemocnění a po úrazech
 • zpomalují fyziologickou degeneraci kloubů a přidružených tkání,
 • účinek porovnatelný s analgetiky, nesteroidními antirevmatiky, lokálními anestetiky, bez nežádoucích účinků (kolagen je základní stavební jednotka pojivových tkání a kloubních systémů, tj. tělu vlastní látka, respektive biomateriál dodávaný v injekční nebolestivé stimulační dávce),
 • bez alergických reakcí (nebyly zaznamenány žádné alergické reakce),
 • bez rizika lékových interakcí (kolagen nezasahuje do účinnosti ostatních léčiv, např. warfarinu, analgetik, nesteroidních antirevmatik, kyseliny hyaluronové ad.), a proto je možné aplikovat MD injekce nejen samostatně, ale také v kombinaci s ostatními léčivy.

https://www.mdkolagen.cz/co-jsou-md-injekce/

terapie není hrazena zdravotní pojištovnou, viz ceník

Rebox

Rebox je elektroléčebný přístroj používaný pro léčba akutní a chronické bolesti.

Princip

Přístroj generuje specifické stejnosměrné elektrické pulzy. Tyto pulzy jsou v léčené oblasti aplikovány neinvazivně přes kůži (transkutánně) dotykem hrotové léčebné elektrody, zatímco pacient drží v ruce druhou tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu.

Díky elektrochemickým změnám v tkáňovém mikroprostředí dochází během několika sekund v léčené oblasti ke korekci lokální acidózy, zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je patrný myorelaxační efekt.

Obvyklá doba aplikace proudu v jednom bodě je 3-5 sekund, během jednoho sezení bývá ošetřeno celkem 20-30 bodů ve vzájemné vzdálenosti 1-2 cm. Časový harmonogram reboxové terapie je individuální a závisí na charakteru a chronicitě obtíží. http://rebox.cz/princip-reboxu/

Indikace:

 • bolesti páteře (vertebrogenní algický syndrom)
 • poúrazové a pooperační bolesti
 • akutní svalové přetížení
 • léze šlach a vazů (entezopatie)
 • bolesti kloubů
 • neuropatická bolest ( postherpetická neuralgie)
 • patní ostruhy

terapie není hrazená zdravotní pojišťovnou, ošetření jedné oblasti stojí 100 Kč.

http://rebox.cz/

Kaudální epidurální obstřik

Účel výkonu a jeho průběh:
Co je epidurální obstřik a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:
Aplikace léků do kaudálního epidurálního prostoru se provádí z důvodu dlouhodobých bolestí zad a/nebo dolních končetin způsobené onemocněním meziobratlových plotének, často po jedné či více operacích páteře. Jedná se o podání léků – lokálních anestetik, analgetik, kortikoidů (s protizánětlivým efektem)- vpichem mezi křížovou kost a kostrč – tzv. kaudální přístup nebo vpichem mezi trnovými výběžky obratlů v dolní části bederní páteře- tzv. bederní přístup.

Co je to epidurální prostor:
Je to prostor mezi zevní blanou míšního obalu (dura mater) a okostici oblouků obratlových těl, tedy mimo obal míšní(durální vak), který chrání míchu a odstupující nervové kořeny.

Jaký je postup při provádění výkonu:
Výkon se provádí sterilně v poloze na břiše s podloženými bedry , poloze na boku nebo vsedě v předklonu. Vpich může být mírně bolestivý. Během aplikace léků můžete cítit tlakovou bolest podél páteře a dolních končetin. Běžně se aplikuje 1 amp kortikoidních látek (Diprophos/ Depomedrol) + 3 – 10 ml lokálního anestetika (Markain 0,5%).

Rizika a možné důsledky výkonu:
Jaké jsou možné komplikace:
Žádný lékařský zákrok není bez rizika. Při zavádění jehly a v průběhu aplikace léčiva jsou možné tyto komplikace:

 • přechodný pokles krevního tlaku
 • krvácení v místě vpichu
 • alergická reakce na léčivo
 • alergická reakce na použitou dezinfekci
 • zanesení infekce nebo lokální reakce při úniku aplikovaného léčiva mimo epidurální prostor, nebo systémové (celkové) účinky konkrétního léku, tyto Vám budou upřesněny podle typu podaného léku
 • bolesti zad během výkonu nebo po něm
 • bolest hlavy a nevolnost po výkonu
 • poškození nervového kořene
 • poruchy typu úniku moči, obtížné vymočení

Kinesiotaping

Léčebná metoda při které je aplikována pružná páska na postižené oblasti těla. Využívá se pro ovlivnění napětí měkkých tkání. Principem kinesiotapu je ovlivnění receptorů v kůži, které reagují na napětí v hlubších vrstvách. Využívá se při léčbě bolestí páteře, kloubů, svalů a šlach. Není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Plynové injekce (karboxyterapie,CO2 injekce)

Léčebná metoda založená na místním působení oxidu uhličitého v kůži, podkoží a svalech.

 

Oxid uhličitý se aplikuje pod kůži nebo do svalů jemnou injekční jehlou, která je prostřednictvím dávkovače spojená s tlakovou nádobou. Léčba se užívá ke zmírnění bolestí páteře, kloubů, zatuhnutí svalů, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, epikondylitidy ( tenisový a golfistický loket)

 

aplikace CO2 je vhodná 2 x týdně, celkem 10 opakování

 

Léčba není hrazena zdravotní pojišťovnou

Neurosono, dostupné zatím zatím jen pro pojištěnce 111 a 211

Neurosongrafie je ultrazvuková zobrazovací metoda, zaměřující se na vyšetření tepen, které přivádí krev do mozku a mozkových tepen. Na neurosonologické vyšetření (sono karotid + TCD) není třeba žádná zvláštní příprava.